Kouluttaja

tutkimus-ja kehittämiskoordinaattori, KT, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja

Iines on erikoistunut käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistymiseen sekä opiskelumotivaation ja erityisesti  kouluakäymättömien oppilaiden tukemiseennellä on tutkimusperustaista osaamista em. haasteiden taustoista, ennaltaehkäisystä ja tukimenetelmistä sekä yksilön että yhteisön näkökulmista.  

  • kouluakäymättömyys  
  • koulun toimintakulttuuri  
  • käyttäytymisen haasteet 
  • oppimisympäristön strukturointi 
  • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 

tutkimustoiminta, kansainvälisen toiminnan yhteyshenkilö