Oppimisen tuen neuvota – OTN – tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm: 29.1.2020

Rekisterin pitäjä

Valteri-koulu

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Pasi Remes, ohjaava opettaja
pasi.remes(at)valteri.fi
0295 332099

Tietosuojavastaava: tietosuoja(at)valteri.fi

Rekisterin nimi

Oppimisen Tuen Neuvonta, OTN Neuvontapyyntörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

OTN-puhelun vastaanottaja kirjaa lomakkeelle tiedot palveluun soittavilta soittopyyntöä varten. Soittopyyntö välitetään turvapostina vastaajalle.  Vastaaja tallentaa lomakkeen, ja poistaa siitä oppilaan/huoltajan henkilötiedot. Nimi-kenttään vaihdetaan teksti Huoltaja.

Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietoryhmät

Soittajan nimi, puhelinnumero, koulu/päiväkoti, oppilaan luokka-aste, kolmiportaisen tuen taso, oppivelvollisuus, asia sekä ajankohta, jolloin soittaja toivoo yhteydenottoa.

Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteröity itse antaa tiedot soittaessaan OTN-puhelimeen.

Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterin tiedot säilytetään 5 vuotta tietojen keräämisestä.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista / tietojen suojaus

Rekisterin tietoja säilytetään Valterin intranetissa (pilvipalvelu). Rekisteri on salasanasuojattu, ja sen käyttöoikeus on määritelty ja rajattu tietyille henkilöille työtehtävien perusteella käyttövaltuuspolitiikan mukaisesti.

Informointi

Tämä seloste on nähtävillä osoitteessa https://valteri.fi/tietosuoja

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteri-tiedot. Huoltajan OTN-puhelusta kirjatun asian selvittäminen ei onnistu jälkikäteen, sillä Huoltajan nimi muutetaan käsittelyvaiheessa muotoon Huoltaja. Yksittäistä huoltajaa ei voida tämän jälkeen tunnistaa.

Ammattinsa puolesta OTN-palveluun soittaneen puhelusta kirjattu asia on selvitettävissä, ilman lapsen henkilötietoja.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisteröidyn ei tarvitse erikseen kieltää tätä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta tietosuojaviranomaiselle.

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksen tekoa.