Kouluttaja

ohjaaja, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA®-kouluttaja, NLP-practitioner

Klaus on neuropsykiatrinen valmentaja ja MAPA®kouluttaja. Hän pystyy asiantuntevasti avaamaan mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan liittyviä menetelmiä. Klaus on myös tottunut koulunkäynnin ohjaajien lisäkouluttaja. 

Kouluttaja

ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Ilonalla on pitkä, 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa. Valterissa hän on toiminut aikaisemmin sairaanhoitajan tehtävässä useamman vuoden. Ilonan osaamisalueeseen kuuluvat neuropsykiatristen asiakkaiden valmennukset/tukikeskustelut ja ohjaukset, verkostoyhteistyö, kouluttaminen, ohjauskäynnit, sekä konsultointi. Kouluttajana hän on läsnäoleva, käytännönläheinen ja innostava.

  • psyykkisesti oireileva oppilas
  • työntekijän hyvinvointitaidot
  • neuropsykiatriset haasteet
  • vuorovaikutustaidot ja monialainen yhteistyö
  • haastava käytös ja kouluturvallisuus