Valterin toiminta vaikutti useiden tuhansien lasten ja nuorten elämään vuoden 2023 aikana – lue vuosikoosteestamme lisää

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, jonka toiminta vaikutti useiden tuhansien lasten ja nuorten elämään vuoden 2023 aikana. Tehtävämme on tukea lähikouluperiaatteen toteutumista ja luoda tasa-arvoiset mahdollisuudet…

Oppimisen tuen foorumissa pysähdyttiin pohtimaan keinoja kohdata levottomassa koulumaailmassa

Seitsemäs Oppimisen tuen foorumi järjestettiin 11.–12.4.2024 Tampereella. Kahden tapahtumapäivän antina oli ajankohtaistietoa kasvatusalasta, kokemusperäisiä puheenvuoroja sekä läpileikkaus lasten ja nuorten vointiin.  Lasten ja nuorten sekä perheiden vointi nousi keskiöön OTF-ohjelmassa.…

Kokonaisvaltaista huolenpitoa ja hyvinvoinnin tukemista – kurkistus kuraattorien työhön Valterissa

Valteri-koulussa kuraattorit tekevät yhteistyötä yli toimipisterajojen. Arkea värittää kullakin tiivis verkostotyöskentely sekä toimiminen tärkeänä tukipilarina niin yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisessa. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa kuraattorin työ on merkittävä osa…

Yhdessä pystymään – käyttäytymisen ja motivaation ongelmien päällekkäistyminen ja koulun aikuisten rooli

Kumpi tulee ensin, käytösongelmat vai heikko koulumenestys? Työn ohessa tein väitöskirjan oppilaan ulospäin suuntautuvien käytösongelmien (ADHD- ja käytöshäiriöoireet) yhteydestä heikkoon oppimismotivaatioon, tarkemmin haitallisiin suoritusstrategioihin ja koulumenestykseen. Esittelen aihetta myös Oppimisen…

Ohjauskäynniltä kommunikoinnin tukea ja osallistumisen mahdollistamista kaikkiin kasvun vaiheisiin

Valterin asiantuntijoiden tekemillä ohjauskäynneillä tuetaan lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä sekä osallistumisen mahdollisuuksia heidän omassa lähiympäristössään. Ohjauskäynnillä voidaan tukea myös koko työyhteisön osaamisen kehittämistä erilaisiin tuen tarpeisiin liittyen.…

Koulumaailmassa moninaisuuden keskellä lakkaa kiinnittämästä huomiota ihonvärin, kielen ja katsomuksen kaltaisiin epäolennaisuuksiin

Rasismista puhutaan nyt paljon ja se on hyvä asia. Suomi on valitettavasti tutkimusten mukaan yksi EU:n rasistisimpia maita. Suoran, vuorovaikutuksessa tapahtuvan rasismin lisäksi meillä on paljon rakenteellista rasismia. Suomessa on…