Kouluttaja

psykologi, PsM

Ulla osaa kertoa, mitä tulee huomioida lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ollessa kyseessä ja miten psykososiaalista kehitystä on hyvä tukea. Hän pystyy myös kertomaan, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lapsella on kuulovamma, kielellinen erityisvaikeus, tarkkaavuuden häiriö tai autismikirjo. 

  • neuropsykiatriset haasteet