Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, lastentarhanopettaja

Teron vahvaa osaamisaluetta ovat autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat. Hän pystyy käytännönläheisesti avaamaan, miten tukea opetuksessa ja kuntoutuksessa autismikirjon henkilöitä. Tero kehittää oppimisen tukea mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa. Hän on käyttänyt VR-teknologiaa autismikirjon oppilaan apuna ja pystyy avaamaan käytännön esimerkein em. menetelmää. 

  • autismikirjo 
  • neuropsykiatriset haasteet  
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, kuntoutus 
  • virtuaalitodellisuus ja 360° kuvaaminen oppilaan tukena 
  • haastava käyttäytyminen 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot