Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Riina on työskennellyt pitkään erityisluokanopettajana. Hänellä on kokemusta myös varhaiskasvatuksenopettajan ja luokanopettajan töistä. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat kontaktin ja vuorovaikutuksen rakentamiseen, kielen kehitykseen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen sekä haastavaan käytökseen liittyvät asiat. Myös monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat Riinan kiinnostuksen kohteita. Toimintakulttuuri ja sen kehittäminen, yhdenvertaisuus sekä yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle ja sinne rakennettu saumaton oppimisen tuki ovat Riinalle tärkeitä asioita.

  • varhaiskasvatus ja esiopetus
  • kontakti, vuorovaikutus, kieli
  • monikielisyys ja -kulttuurisuus
  • yhteisopettajuus ja tiimityö
  • lasten ja perheiden kohtaaminen ja tukeminen