Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja

Niinalla on kokemusta ja osaamista näkövammaisten oppilaiden kanssa toimimisesta ja hän on taitava kertomaan, mitä tulee huomioida em. oppilaan opetusjärjestelyissä, menetelmissä ja välineissä. Tämän lisäksi Niinalla on vahva kokemus varhaiskasvatuksen puolelta. Hän on asiantunteva avaamaan lapsen kehityksen ja oppimisen tukea sekä monialaista yhteistyötä siinä. 

  • mobiililaitetta hyödyntävä oppiminen 
  • opettajan ja avustajan yhteistyö 
  • yhteisopettajuus 
  • yhteisöllinen oppiminen 
  • varhaiserityisopetus 
  • päivähoidon ja koulun nivelvaihe