Kouluttaja

toimintaterapeutti YAMK, lastentarhanopettaja, sote-alan kliininen asiantuntija

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä kouluissa erityisen tuen oppilaiden asioissa. Mirjamia kiinnostavat oppilaiden ja perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen. 

  • psyykkiset ja psykiatriset haasteet 
  • tukitoimet kouluarjessa 
  • koulun toimintakulttuuri 
  • perhe ja verkostotyö 
  • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat