Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Miia osaa monipuolisesti avata ja havainnollistaa, mitä opetusjärjestelyissä, –menetelmissä ja tukitoimissa tulee huomioida kuulovammaisen tai kielellisiä haasteita kohtaavan lapsen kohdalla.  Tämän lisäksi hänellä on vankka kokemus kouluttaa ammattilaisia haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen aiheista. 

  • kuulohaasteet oppimisessa 
  • kuulovammaisten opetus 
  • kielenkehityksen tukeminen 
  • haastava käyttäytyminen 
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus