Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Merja on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheesta inklusiivinen koulu johtamisen näkökulmasta. Hän kehittää aktiivisesti eri työryhmissä oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hän on taitava avaamaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti laajojakin oppimisen tukeen ja koulunkäyntiin liittyviä kokonaisuuksia. 

  • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
  • vaativa erityinen tuki  
  • oppilas- ja opiskelijahuolto, monialainen yhteistyö 
  • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
  • koulun toimintakulttuuri