Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja

Matilla on käytännön kokemusta ja ammattitaitoa haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan monipuolisesti myös soveltavan liikunnan hyödyntämistä oppilaan oppimisen tueksi toimintakyky huomioiden.  

  • haastava käyttäytyminen 
  • nivelvaiheiden tuki 
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
  • soveltava liikunta