Kouluttaja

ohjaava opettaja, erityistason MAPA®-kouluttaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja

Matilla on käytännön kokemusta ja ammattitaitoa haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan monipuolisesti myös soveltavan liikunnan hyödyntämistä oppilaan oppimisen tueksi toimintakyky huomioiden.  

  • haastava käyttäytyminen 
  • nivelvaiheiden tuki 
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
  • soveltava liikunta