Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja

Marialla on kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen vahvistamisesta. Neurokirjon lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot ja menetelmät ovat Marian keskeistä osaamisaluetta. Positiivisen pedagogiikan ja voimavaralähtöisyyden näkökulmat ja käytännön menetelmät ovat hänen vahvuusalueitaan.   

  • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
  • autismikirjo 
  • ADHD 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot 
  • vaativa erityinen tuki K
  • kolmiportainen tuki