Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja

Marialla on kokemusta ja osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen vahvistamisesta. Neurokirjon lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tuen keinot ja menetelmät ovat Marian keskeistä osaamisaluetta. Positiivisen pedagogiikan ja voimavaralähtöisyyden näkökulmat ja käytännön menetelmät ovat hänen vahvuusalueitaan.   

  • lasten ja nuorten hyvinvointi ja positiivinen pedagogiikka
  • neurokirjon oppilaat
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • vaativa monialainen tuki
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot