Kouluttaja

ohjaaja, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, MAPA®-kouluttaja, NLP-practitioner

Klaus on neuropsykiatrinen valmentaja ja MAPA®kouluttaja. Hän pystyy asiantuntevasti avaamaan mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan liittyviä menetelmiä. Klaus on myös tottunut koulunkäynnin ohjaajien lisäkouluttaja.