Kouluttaja

Sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, erityistason MAPA®-kouluttaja, NLP-practitioner

Klaus on neuropsykiatrinen valmentaja ja erityistason MAPA®kouluttaja. Hän pystyy asiantuntevasti avaamaan mm. haastavaan käyttäytymiseen, sen ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan liittyviä menetelmiä. Klausilla on runsaasti käytännön kokemusta haastavasti käyttäytyvistä lapsista ja nuorista, ja hän on myös kokenut koulunkäynnin ohjaajien lisäkouluttaja. Klausin työotteena on ratkaisukeskeisyys ja työn tekemisen keskiössä ovat lapsi ja perhe.