Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, luokanopettaja, viittomakielentulkki

Heljällä on tarjota vahvaa osaamista siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun koulussa on tai kouluun tulee monitarpeisia, kuulo- tai kuulonäkövammaisia lapsia ja nuoria. Hän pystyy selkeästi avaamaan opetusjärjestelyjä ja menetelmiä, jotta oppilaan koulunkäynti sujuu mahdollisimman hyvin. 

  • viittomakieli ja tukiviittomat 
  • kuurosokeiden kommunikointi 
  • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa 
  • monitarpeiset oppilaat 
  • toiminta-alueittain opiskelu