Kouluttaja

ohjaava kuntouttaja, fysioterapeutti-YAMK, AmO, ICF-kouluttaja

Erjalla on vahvaa asiantuntemusta liittyen yksilön toimintakykyyn (ICF) ja sen huomioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetuksessa. Hän on mm. yksi Toimintakykyarvio.fi-palvelun kehittäjistä ja osaa monipuolisesti tuoda esille kuntoutuksen merkityksen oppilaan oppimisen kannalta sekä moniammatillisen yhteistyön hyödyt siinä 

  • toimintakyky (ICF) 
  • koulun työyhteisön kehittäminen 
  • moniammatillisuus  
  • monitarpeiset oppilaat
  • esteettömyys
  • neurologiset haasteet ja liikkuminen