Kouluttaja

ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Mari on kehittänyt aktiivisesti oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hänellä on vankka kokemus työskentelystä haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien kanssa. Marilta löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukion erityisopetuksessa toimimisessa.

  • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
  • koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
  • oppilas- ja opiskeluhuolto sekä monialainen yhteistyö
  • haastava käyttäytyminen ja kouluakäymättömyys
  • perhe ja verkostotyö

mm. Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja 

Katrilla on asiantuntemusta kuulovammaisen oppilaan opiskeluun liittyvistä opetusjärjestelyistä. Hän pystyy opettamaan viittomakieltä ja kertomaan  viittomien käytöstä opetuksessa.