Kolmiportainen tuki ja pedagogiset asiakirjat esi- ja perusopetuksessa. Prosessi, päätökset ja kirjoittamisen kieli. -verkkokoulutus

248,00 1240,00 

Verkkokoulutuksessa havainnollistetaan kolmiportaisen tuen prosessia kuvitteellisen oppilasesimerkin kautta. Tallenteessa on kolme osiota, jotka sisältävät pohdintatehtäviä sekä vinkkejä asiakirjoissa käytettävään kieleen ja eri kohdissa huomioitaviin asioihin.