Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna on vahvoilla kasvun ja oppimisen tukeen sekä opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.  Hän osaa avata käytännönläheisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogisia prosesseja ja asiakirjoja. Lisäksi työyhteisön toimintakulttuuritukeminen ja työyhteisötaidot ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. 

  • erityisopetuksen järjestäminen 
  • kolmiportainen tuki 
  • koulun toimintakulttuuri 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot