Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, musiikkiterapeutti

Pitietää, kuinka merkittävä hyöty musiikkiterapiasta on oppimiseen ja auttaa hyödyntämään sitä pedagogisena kuntoutusmenetelmänä.  Tämän lisäksi hänellä on vankkaa asiantuntemusta kielellisiin oppimisvaikeuksiin liittyvistä opetusjärjestelyistä ja -menetelmistä. Hän osaa myös avata käytännönläheisesti ja selkeästi oppimisen tukeen liittyviä pedagogisia prosesseja ja asiakirjoja. 

  • kielenkehityksen tukeminen  
  • kolmiportainen tuki  
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt  
  • erityisopetuksen järjestäminen  
  • musiikkiterapia