Kuulovammainen oppilas opetuksessa -verkkokoulutus

248,00 1240,00 

Kuinka huomioida kuulovammainen lapsi tai nuori opetusryhmässä? Miten kuulovamma ja apuvälineiden käyttö näkyvät erilaisissa tilanteissa? Kuinka voit omalla toiminnallasi edistää osallisuutta?