Kehityksellinen kielihäiriö -verkkokoulutus

248,00 1240,00 

Kehityksellinen kielihäiriö – mitä se on ja miten kielivaikeuksisen oppilaan kieltä ja koulunkäyntiä voi tukea arjessa?