Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu osa 3 – Mielenterveyden rakentuminen ja traumatietoisuus koulussa -verkkokoulutus

248,00 1240,00 

Tämän verkkokoulutuksen tarkoituksena on pohtia ja tuottaa tietoisuutta, miten psyykkinen oireilu näyttäytyy, miten lapsia ja nuoria kohdataan ja millaiset tekijät psyykkisesti oireilevien oppilaiden taustalla vaikuttavat.