Kouluttajat

ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Mari on kehittänyt aktiivisesti oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hänellä on vankka kokemus työskentelystä haastavan käytöksen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmien kanssa. Marilta löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukion erityisopetuksessa toimimisessa.

  • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
  • koulun inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
  • oppilas- ja opiskeluhuolto sekä monialainen yhteistyö
  • haastava käyttäytyminen ja kouluakäymättömyys
  • perhe ja verkostotyö

mm. Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa

0

Kouluttajat

ohjaava opettaja, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

Kukka-Maaria tietää, miten moniammatillisesti suunnitella ja toteuttaa monitarpeisten oppilaiden opetusta. Hän pystyy selkeästi ja käytännönläheisesti avaamaan myös sitä, miten järjestää toiminta-alueittainen opetus. Myönteisen käyttäytymisen tukemisen tavat ovat Kukka-Maarian kouluarjessa hyödyntämiä. 

  • toiminta-alueittain järjestetty opetus 
  • moniammatillisuus