Kasvun polulla – pieni opas vaikuttavaan varhaiskasvatukseen

Lapsuuden aika on ainutkertainen ja yksilöllinen. Toisinaan lapsen kasvun ja kehityksen eri osa-alueilla voi esiintyä haasteita. Ammattilaiset tai huoltajat voivat pohtia, onko syytä huolestua. Kehityspsykologisen tiedon valossa on myös nähtävissä herkkyysvaiheita, jolloin olisi tärkeä tukea juuri tiettyjen taitojen oppimista. Toiset meistä syntyvät niin, ettei kaikkia taitoja ole koskaan mahdollista oppia.