Yleissivistävän koulutuksen valtionavustuksia jaossa – ota Valteri kumppaniksi!

Opetushallituksessa on haettavana valtionavustusta esi- ja perusopetukselle sekä lukiokoulutukselle muun muassa perusopetuksen tutoropettajatoimintaan ja opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoon. Hakuaika on 2.10.-6.11.2019.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista löytyy monipuolista ja vahvaa osaamista edellä mainittujen kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ota meidät kumppaniksi, autamme hakuprosessissa ja hanketoteutuksissa.

Valtionavustuksen kohteet

Valtionavustuksia jaetaan seuraaviin kehittämiskohteisiin:

Avustuksia voivat hakea opetuksen ja koulutuksen järjestäjät. #paraskoulu 2.0 -avustuksessa hakukelpoisia ovat myös oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Valterin asiantuntijoilla on monivuotinen kokemus esimerkiksi seuraavista teemoista:

Perusopetuksen tutoropettajien toiminta, osaamisen kehittäminen ja alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentaminen uusille alueille

 • TVT-pedagogiikka
 • Yhteistoiminnallinen opettaminen
 • Inklusiivinen opetus ja koulun toimintakulttuurin kehittäminen

#paraskoulu 2.0: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

 • Pedagoginen kirjoittaminen
 • Eriyttäminen
 • Joustavat tuenmuodot
 • Kouluturvallisuus
 • Osallisuus
 • Opetussuunnitelman mukainen tieto- ja viestintätekniikka

#paraskoulu 2.0: Perusopetuksen viestintäyhteistyö

 • Inklusiivinen koulu
 • Arvopohjan vahvistamiseen liittyvät koulutukset
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Miten rakennetaan koulusta itseohjautuvasti oppiva organisaatio

Kielten opetuksen ja osaamisen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa

 • Kuulo- ja näköpuolen erityisosaaminen
 • Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)

Lukiouudistuksen toimeenpanon tukeminen

 • Konsultatiivinen työote
 • Erityisopetuksen kehittäminen

Ota yhteyttä

 • Helsinki: Johanna Leino, 029 533 5380
 • Helsingfors: Peetu Toivonen, peetu.toivonen@valteri.fi
 • Jyväskylä: Päivi Norvapalo, 029 533 2858
 • Oulu: Pia Kvist, 029 5294145
 • Mikkeli: Iines Palmu, 029 5332014
 • Kuopio: Jukka Vetoniemi, 029 5332075

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje