Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Veera on tottunut kouluttaja ja tuntee hyvin eläinavusteisen opetuksen ja sen sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja edistävät menetelmät. Hänellä on myös vahva kokemus autismikirjon ja haastavien oppilaiden kanssa toimimisesta.  

  • autismikirjo 
  • eläinavusteinen opetus 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot 
  • neuropsykiatriset haasteet
  • Nepsy – neuropsykiatrinen valmennus