Kouluttaja

AAC-ohjaaja, perushoitaja, puhevammaistentulkki

Tiinalla on laaja kokemus ja ammattitaito puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) ohjaajana. Hän pystyy avaamaan selkeästi ja havainnollisesti kommunikointiteknologiankansioiden, kuvatuen ja toimintataulujen käyttöä sekä merkitystä oppilaan tasavertaisen ja itsenäisen osallistumisen kannalta. 

  • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
  • apuvälineiden käyttö (kommunikointiin liittyvät)