Kouluttaja

ohjaava opettaja, FM, erityisopettaja, kemian ja matematiikan opettaja

Terhillä on kokemusta ja osaamista psyykkisesti oireilevien oppilaiden kohtaamisesta ja opettamisesta. Hän osaa kertoa, miten lasta ja nuorta voidaan tukea kodin ja koulun sekä moniammatillisen yhteistyön avulla. Terhillä on vahvaa kokemusta autisminkirjon ja haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisesta.

  • haastava käyttäytyminen
  • kouluakäymättömyys
  • monialainen yhteistyö
  • neuropsykiatriset haasteet
  • matematiikan oppiminen ja oppimisen haasteet