Kouluttaja

psykologi, perheterapeutti (erityistaso)

Tea pystyy selkeästi ja havainnollisesti avaamaan oppilashuollon merkitystä ja sille kuuluvia yksilökohtaisia ja yhteisöllisiä tehtäviä oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Hänellä on jakaa monipuolista osaamista ja kokemusta perhe- ja verkostotyöstä sekä monialaisesta yhteistyöstä. Hän pystyy kertomaan myös siitä, mitä pitävät sisällään lasten ja nuorten tunne- ja turvataidot.

  • perhe- ja verkostotyö
  • moniammatillisuus
  • kodin ja koulun yhteistyö
  • tunne- ja turvataidot