Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Suvi on työssään luokanopettajana ja erityisopettajana luotsannut yhteisopettajuutta ja joustavia opetusjärjestelyjä. Hänellä on osaamista interventioiden suunnittelun ja toiminnallisen oppimisen saralla. Hän on perehtynyt opiskeluhuollon tematiikkaan ja koulun/yhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen.

  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
  • haastava käyttäytyminen
  • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus
  • kolmiportainen tuki
  • opiskeluhuolto, monialainen yhteistyö
  • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely

mm. Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa