Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Pitkän opettajauran lisäksi Soilella on kokemusta oppimisen ja koulunkäynnin tuen prosessien ja käytänteiden kehittämisestä Suomessa ja Lähi-idässä. Hän hallitsee tuen järjestämistä koskevat periaatteet ja lainsäädännön sekä niiden mukaisen tuen järjestämisen käytännössä. Soile tietää myös, mitä huomioida, kun opettaa oppilasta muulla kuin oppilaan omalla äidinkielellä.

  • oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestäminen ja normit
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt
  • inklusiivinen toimintakulttuuri ja yhteisopettajuus
  • monikulttuurisuus
  • kielen kehityksen tukeminen

kommunikointipalvelut