Kouluttaja

Sannan vahvinta osaamisaluetta ovat varhaiskasvatus sekä esiopetus. Häneltä löytyy käytännön työn kokemusta lasten oppimisen tuen suunnittelusta, varhaisen tuen käytänteistä sekä opetustyöstä varhaiskasvatuksen erityisopettajana.

Sanna pystyy käytännönläheisesti avaamaan, miten tukea lapsen kehitystä ja oppimista sekä siihen liittyvää monialaista yhteistyötä. Hän on opettanut lapsia, joilla on kielen, tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen haasteita. Osaamista löytyy mm. autismikirjon, kehitysvammaisten ja monitarpeisten oppilaiden opettamisesta.

  • Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Haastavat kasvatustilanteet
  • Autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat
  • Inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen, tiimityö
  • Perhe- ja verkostotyö
  • Moniammatillisuus
  • Lastensuojelu