Kouluttajat

ohjaava opettaja , KT, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry , sosiaalipsykologian syventävissä opinnoissa

Piialla on vahvaa asiantuntemusta sekä käytännön kokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa toimimisesta. Hän on taitava avaamaan niin koulua käymättömyyttä, haastavaksi koettua käytöstä kuin käyttäytymisen interventioita. Piia on Resetti-ryhmätoiminnan ja perheluokkien kehittäjä ja arvostaa monialaista yhteistyötä sekä lapsen eri verkostojen ja perheen kanssa yhdessä toimimista. 

  • haastava käyttäytyminen  
  • neuropsykiatriset ja psykiatriset haasteet  
  • perhe- ja verkostotyö, Resetti-perheluokat  
  • vaativa erityinen tuki  
  • vuorovaikutustaidot 

 

Työnohjaajat

ohjaava opettaja, Valteri Ruskis, Helsinki

Olen koulutukseltani erityisopettaja. Lisäksi olen toisena pääaineena opiskellut sosiaalipsykologiaa, josta olen edennyt syventäviin opintoihin. Olen työskennellyt koko työurani vaativan erityisen tuen lasten ja heidän perheidensä kanssa. Teen väitöskirjaa psyykkisesti oireilevien oppilaiden koulupoluista.

Työnohjaajana pyrin hyödyntämään ja yhdistämään teoriaa ja käytäntöä. Jos ohjattava toivoo, hyödynnän keskustelun lisäksi paljon kokemuksellisia menetelmiä. Olen toiminut työnohjaajana erityisesti lasten ja nuorten palveluissa, esimerkiksi koulu, lastenpsykiatria ja erilaiset järjestöt. Olen kiinnostunut vuorovaikutuksesta, dialogista, merkityksellisistä kokemuksista, ryhmädynaamisista ilmiöistä ja käyttäytymisen muutokseen tähtäävistä interventioista.  Olemme esimerkiksi työstäneet työnohjauksessa ohjattavien kanssa itsehallinta- ja selviytymissuunnitelmia haastavien tilanteiden varalle. Työnohjaajana olen saanut palautetta luovuudesta, voimavarakeskeisyydestä, teorian ja käytännön yhdistämisestä sekä arvostavan ja turvallisen ilmapiirin luomisesta.