Kouluttaja

koululääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Pertulla on kokemusta reilun 10 vuoden ajalta psykiatrisesta työstä nuoriso- ja aikuispsykiatrian alueelta. Pertun vahvuuksia ovat työyhteisöohjaaminen (konsultaatiot haastavissa tilanteissa), vuorovaikutukseen ja sen vaikuttavuuteen liittyvät asiat, sekä luonnollisesti erilaiset psykiatriset häiriöt, niiden hoito ja kuntoutus.

Kouluttajana Perttu on perusteellinen, erittäin käytännönläheinen ja mukaansa tempaava. Hänen vahvuuksiaan on sanoittaa vaikeitakin asioita kaikkien saavutettavaksi, kansan kielellä. Hänelle tärkeitä tulokulmia ovat terveydentilan kokonaisvaltainen, holistinen huomiointi sekä lapsen/nuoren identiteettikehitykseen liittyvät ilmiöt.

  • psyykkisesti oireileva oppilas
  • psykiatrinen hoito ja kuntoutus
  • neuropsykiatristen ilmiöiden huomioiminen
  • traumojen vaikutus lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen
  • vuorovaikutustaidot ja monialainen yhteistyö