Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry, Avekki-kouluttaja, Nepsy-valmentaja

Pasi on perehtynyt haastavaan käyttäytymiseen ja pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä mm. työrauhan luomiseen sekä psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamiseen. Hän on hyödyntänyt nujuamisen pedagogiikkaa ja on asiantunteva avaamaan sen itsesäätelyä, rajoja ja sosiaalisia taitoja harjoittavaa toimintatapaa. Pasi antaa myös nepsy-valmennusta. 

  • etäopetus ja opiskelu verkossa  
  • haastava käyttäytyminen  
  • kouluakäymättömyys  
  • Nepsy -neuropsykiatrinen valmennus  
  • psykiatriset haasteet  
  • turvallisuustaidot  
  • työnohjaus 
  • vaativa erityinen tuki 

Työnohjaaja

ohjaava opettaja, Valteri Mäntykangas, Kuopio

Olen kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja. (TO STOry ja Avekki-kouluttaja). Olen työskennellyt luokanopettajan tehtävässä yhdeksän vuotta ja olen toiminut erityisluokanopettajana lasten- ja nuorten psykiatrisen osastojen yhteydessä toimivassa sairaalakoulussa. Minulla on pitkä kokemus myös vaikeahoitoisten nuorten yksikössä. Niuvassa ollessani olin mukana kehittämässä toimintatapamallia haastavien asiakkaiden kohtaamiseen.

Olen Avekki- kouluttaja ja olen kouluttanut koulujen henkilökuntaa ympäri Suomea. Valmistuin voimavarakeskeiseiseksi työnohjaajaksi toukokuussa 2015. Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana erilaisissa yhteisöissä.