Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry, Avekki-kouluttaja, erityistason MAPA®-kouluttaja ja Nepsy-valmentaja

Pasi on perehtynyt haastavaan käyttäytymiseen ja pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä mm. työrauhan luomiseen sekä psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamiseen. Hän on hyödyntänyt nujuamisen pedagogiikkaa ja on asiantunteva avaamaan sen itsesäätelyä, rajoja ja sosiaalisia taitoja harjoittavaa toimintatapaa. Pasi antaa myös nepsy-valmennusta. 

  • etäopetus ja opiskelu verkossa  
  • haastava käyttäytyminen  
  • kouluakäymättömyys  
  • Nepsy -neuropsykiatrinen valmennus  
  • psykiatriset haasteet  
  • turvallisuustaidot  
  • Avekki kouluttaja
  • erityistason MAPA®kouluttaja
  • vaativa erityinen tuki 
  • työnohjaus 

Työnohjaaja

ohjaava opettaja, Valteri Mäntykangas, Kuopio

Olen kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja , työnohjaaja STOry ja Avekki-kouluttaja. Olen työskennellyt luokanopettajan tehtävässä yhdeksän vuotta ja sen jälkeen olen toiminut 15 vuotta erityisluokanopettajana lasten ja nuorten psykiatrisen osastojen yhteydessä toimivassa sairaalakoulussa. Minulla on pitkä kokemus myös vaikeahoitoisten nuorten yksikössä. Niuvassa ollessani olin mukana kehittämässä toimintatapamallia haastavien asiakkaiden kohtaamiseen (Avekki).

Olen Avekki-kouluttajana kouluttanut koulujen henkilökuntia ympäri Suomea. Valmistuin voimavara- ja ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi toukokuussa 2015. Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana erilaisissa yhteisöissä. Nepsyvalmentajana olen toiminut vuodesta 2017.

Valmistuin erityistason MAPA®-kouluttajaksi keväällä 2022. Hakeuduin MAPA erityistason kouluttajaksi, koska kentältä tulee jatkuvasti viestiä siitä kuinka opetustoimihenkilöstöllä ei ole riittäviä valmiuksia kohdata käytöksellään oireilevia lapsia. Mielestäni MAPa antaa siihen hyviä valmiuksia: yhteisö saa yhteisen tavan kohdata haastavia tilanteita ja luottamuksen siitä, että me yhdessä pystymme auttamaan ja tukemaan oireilevaa oppilasta.