Kouluttaja

puheterapeutti, FM

Päivi tuntee hyvin kuulovammaisen ja kielihäiriöisen lapsen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet ja osaa asiantuntevasti kertoa kielen ja kommunikaation kehittymistä tukevista menetelmistä (mm. AAC) ja apuvälineistä. 

  • kielenkehityksen tukeminen 
  • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)