Kouluttaja

puheterapeutti, FM 

Outi tuntee kuulovammaisten lasten kielen ja kommunikaation erityispiirteet sekä kielihäiriöisten lasten kielen, puheen ja kommunikoinnin vaikeudet. Hän pystyy tarjoamaan erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä kuulovammaisten ja puhevammaisten lasten koulunkäynnin ja oppimisen tueksi. 

  • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
  • kielenkehityksen tukeminen