Kouluttaja

konduktori-ohjaaja, fysioterapeutti NDT, moniammatillinen konduktori (MDC) 

Marilla on vahvaa ammattitaitoa siihen, mitä tulee huomioida liikuntavammaisen lapsen ja nuoren opetusjärjestelyissä ja oppimisympäristössä. Hän pystyy kertomaan motorisesta oppimisesta ja siihen liittyvistä haasteista ja oikeanlaisista tukitoimistaMari hyödyntää kouluarjessa mm. toiminnallista matematiikkaa.