Kouluttaja

fysioterapeutti, NDT, SI, BBAT, erityisuimaopettaja

Leilalla on pitkä kokemus fysioterapeuttina toimimisesta niin erityiskouluissa, päiväkodeissa kuin perheiden kanssa.  Hän hallitsee oppimisvalmiuksiin merkitsevästi vaikuttavan aistitiedon ja on hyvä avaamaan sitä, miten läsnäolo, omien tunteiden havainnointi ja kyky omien voimavarojen löytämiseen auttaa keskittymään ja rentoutumaan oppimisen äärelle.     

  • fysioterapia ja allasterapia
  • neurologiset haasteet ja liikkuminen
  • liikuntavammat ja motoriikka
  • sensorinen Integraatio (SI)
  • BBAT