Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Johanna on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheista kouluakäymättömät oppilaat sekä verkko-opetuksen hyödyntäminen oppimisen tukena. Hän on yksi tuetun verkko-opetuksen kehittäjistä ja aktiivisesti mukana eri työryhmissä edistämässä koulua käymättömien nuorten ja vaativan erityisen tuen oppilaiden oppimisen tukea.  

  • etäopetus ja opiskelu verkossa 
  • kouluakäymättömyys 
  • vaativa erityinen tuki 
  • kolmiportainen tuki