Kouluttaja

puheterapeutti, FM, väitöskirjatutkija, OIVA-ohjaaja

Irina on innostava kouluttaja, joka osaa aktivoida opiskelijoiden omaa ajattelua ja rakentaa mielekkäitä oppimistilanteita. Hänen pitkä työkokemus oppilaiden kanssa, jotka käyttävät puheensa tukena muita kommunikointikeinoja, tuo koulutuksiin käytännönläheisyyttä. Irinan työ väitöskirjatutkimuksen parissa takaa koulutussisältöjen tutkimusperustaisuuden. Irinalla on taito ohjata pienryhmiä ja suunnitella sekä toteuttaa laajoja koulutuskokonaisuuksia.

  • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
  • arvioinnin kehittäminen
  • koulun työyhteisön kehittäminen
  • vaikeat puhevammat
  • vuorovaikutustaidot