Kouluttaja

ohjaava opettaja, KT, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja

Hanna on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva, rohkea ja kokenut kouluttaja. Hänellä on asiantuntevaa tarjottavaa inklusiivisesta ja moninaisesta kouluyhteisöstä niin käytännön kokemuksensa kuin teoreettisemman tiedon valossa. 

  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt  
  • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
  • monikulttuurisuus  
  • vuorovaikutustaidot 
  • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely