Kouluttaja

psykologi| PsM, aineenopettaja (PS, FI) 

Elina toimii haastavasti käyttäytyvien oppilaiden tukena kouluarjessa. Hän pystyy käytännönläheisesti kertomaan neuropsykiatrisesti ja psyykkisesti oireilevista lapsista ja nuorista sekä heidän tuekseen toteutetuista ratkaisuista. Hänellä on vahvaa osaamista vireystilan säätelyn keinoista sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjaamisen hyödyntämisestä oppimisen tukena.  

  • autismikirjo 
  • haastava käyttäytyminen 
  • neuropsykiatriset haasteet 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot 
  • turvallisuustaidot