Kouluttaja

puheterapeutti, FM, lastentarhanopettaja, OIVA-ohjaaja

Annalla on laajaa osaamista kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön liittyen, kuten toimintataulut ja kommunikointikansiot sekä kuvatHän pystyy havainnollisesti ja käytännönläheisesti avaamaan niiden hyödyntämistä oppimisen ja oppilaan itsenäisen ja yhdenvertaisen osallistumisen tukena. 

  • puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC)
  • kielenkehityksen tukeminen
  • vaikeat puhevammat