Tervaväylä

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Tervaväylän toimipisteen palveluita voidaan hyödyntää yleisopetuksessa tarvittavan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueella. Palveluilla tuetaan pohjoisen Suomen oppilaiden koulunkäyntiä ja arkea heidän omassa ympäristössään.

Tervaväylän asiantuntijuus kohdistuu ensisijaisesti kielellisiin oppimisvaikeuksiin, kuulovammaisuuteen, liikuntavammaisuuteen liitännäisongelmineen, neurologisiin sairauksiin ja autismin kirjoon. Työ psykososiaalisten haasteiden parissa on kasvamassa varsin merkittäväksi osaksi työtä joko sellaisenaan tai yllä mainittujen tarpeiden yhteydessä.

Tervaväylän toimintamuotoja ovat muun muassa

  • koulutukset,
  • ohjauskäynnit,
  • perehdyttämispäivät,
  • tukijaksot,
  • oppimateriaalityö ja
  • työnohjaus.

Valteri-koulu Tervaväylä järjestää oppimista tukevaa kuntoutusta oppilaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Kuntouttava arki on johtavana ajatuksena kaikessa toiminnassa. Tervaväylä toimii kahdessa yksikössä, jotka ovat Lohipato ja Merikartano.

www.tervavayla.fi