Skilla

Svenska skolan för synskadade och SPERES fick ett gemensamt namn och heter fr.o.m. 1.8.2015 Skilla. Valteri center för lärande och kompetens, Skilla erbjuder mångsidiga sakkunnigtjänster för lärande och skolgång i Svenskfinland. Med våra tjänster-handledning, fortbildning och konsultation-kompletterar vi kommunernas resurser att ordna allmänt, intensifierat och särskilt stöd och bidrar till att barn och unga kan få en likvärdig utbildning i sin närskola.

Våra samarbetsparter är kommuner, skolor, daghem, familjer och övriga aktörer som verkar inom barn- och ungdomssektorn samt olika nätverk.

Valteri-skolan Skilla (tidigare Svenska skolan för synskadade), som verkat sedan år 1865, ordnar förskolundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning för elever med synnedsättning. Skolan har ett elevhem som erbjuder boende, morgon- och eftermiddagsvård samt korttidsvård.

http://skilla.webbhuset.fi