Onerva

Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden 2013 alusta Onervaksi. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipiste tarjoaa palveluita oppimiseen ja koulunkäyntiin - yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteuttamiseen. Meillä on asiantuntemusta erityisesti sokeiden, heikkonäköisten, kuurojen viittomakielisten, sisäkorvaistutetta käyttävien, huonokuuloisten sekä autististen lasten ja nuorten tuen tarpeista, kielellisistä erityisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista häiriöistä.

Tuen tarpeet päällekkäistyvät usein, ja ne ovat yhä laaja-alaisempia ja monimuotoisempia. Kahden asiantuntijaorganisaation yhdistymisen myötä Onerva kykenee tarjoamaan asiakkailleen entistä kattavampia moniammatillisia asiantuntijapalveluita.

Oppimis- ja ohjauskeskuksen yhteydessä toimii myös Valteri-koulu Onerva. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voisi käydä koulua omassa kotikunnassaan ja lähikoulussaan. Tähän pyrimme tehostamalla palveluja, luomalla uusia toimintamalleja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa. Toimintaamme ohjaavat kehittävä työote, tutkimuksen hyödyntäminen ja verkostoituminen.

www.onerva.fi