Mikael

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Mikaelin toimipiste on Mikkelissä sijaitseva oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiantuntija. Tuemme lähikouluperiaatetta ja tarjoamme koulutusta, ohjausta, kuntoutusta ja oppimateriaaleja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Yhteistyökumppaneitamme ovat perheet, päiväkodit, koulut, kunnat ja muut lasten ja nuorten parissa toimivat henkilöt ja organisaatiot.

Osallistumme sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti kasvun, kehityksen ja oppimisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja verkostoihin.

Perinteikäs Valteri-koulu Mikael toimii osana oppimis- ja ohjauskeskusta. Mikael järjestää esi-, perus- ja lisäopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Perusopetuksen luokissa voi opiskella myös eripituisilla tukijaksoilla. Silta-luokka tarjoaa lisäopetusvuoden, jonka aikana tehdään muun muassa koulutuskokeiluja ammattioppilaitoksissa. Järjestämme myös lukion suorittamista edistävää opetusta. Oppilaskoti Kotola tarjoaa tuettua asumista peruskouluikäisten lisäksi myös toisen asteen opiskelijoille.

www.mikael-koulu.fi