Mäntykangas

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Mäntykankaan toimipiste sijaitsee Kuopiossa. Mäntykangas tarjoaa tukea ja ohjausta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, heidän perheilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Ohjaustoiminnassamme olevat oppilaat ovat eri tavoin tukea tarvitsevia. Mäntykankaalla oppiminen ja kuntoutus muodostavat tiiviin kokonaisuuden oppilaiden arjessa.

Mäntykankaan pitkäkestoiset yhteistyösuhteet kuntien kanssa mahdollistavat vahvan moniammatillisen tuen oppilaille ja heidän koulujensa toimintaan. Kysytyimpiä palveluitamme tällä hetkellä ovat tukijaksot, neuropsykiatriset valmennukset, ohjauskäynnit ja työnohjaukset. Järjestämme myös OPH:n rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tarjoamme räätälöityjä tilauskoulutuksia asiantuntijuusalueistamme.

Oppimis- ja ohjauskeskuksen yhteydessä toimii myös Valteri-koulu Mäntykangas, jossa voi opiskella esi-, perus- ja lisäopetuksessa. Koulussa tarjoamme tukea sellaisille oppilaille, jotka jossakin koulupolun vaiheessa erityisesti hyötyvät asiantuntemuksestamme.

www.mantykangas.fi